Zuzana Rýcová

DIDYMA

 

DIDYMA A APOLLÓNŮV CHRÁM

Slavná starořecká věštírna se zbytky Apollónova chrámu (Apollón je v řecké a římské mytologii a náboženství bohem, synem Dia a Létó a dvojčetem bohyně Artemis. Apollón je božstvo, který má moc nad rozumem, tancem, proroctvími, věštbami, lukostřelbou, básnictvím, uměním, uzdravením, sluncem a morem.Patří mezi ochránce stád. Je to vůdce múz. Symboly Appollóna jsou labutě, vlci, delfíni, luky a šípy, vavřínové věnce, lyry, citery a trojnožka (symbol prorocké síly). Je jedním z 12 olympských řeckých bohů.